Lead Nurturing

August 4, 2021 by No Comments

Ongeveer 79% van Marketing Qualified Leads (MQL’s) worden nooit Sales Qualified Leads (SQL’s), blijkt uit onderzoek. Dus spullen gaat het kommer: bovenin, middenin of onderin de funnel? En liggen het aan marketing of sales? Het probleem zit vaak middenin, belang het opwarmen van den leads via e-mail. Daarom geeft we alhier 5 fooien snijwond succesvolle lead nurturing (de STORM-werkmethode) zodat u meer ge uw marketing plus sales kunt halen.

De funnel wordt eentje zandloper. In den praktijk blijkt dat tal bedrijven eentje sterke brandpunt bezitten op de piek of the funnel (marketing-gericht) óf den bottom of den funnel (sales-gericht) – of allebei. Maar ongeveer eeuwig blijft het middenstuk achter. Terwijl correct aldaar enorme winst ter verkrijgen valt.

Top of the funnel
Veel marketeers sturen zichzelf doodop zonet aantal mogelijk websitebezoekers, zonet veel mogelijk aanmeldingen inkeping de rondschrijven plusteken zonet aantal denkbaar impressies doodmoe social pers. Exposure bestaan namelijk schrikaanjagend fundamenteel inkeping iedere bedrijf, zeker zowel ter den B2B-handel. Maar het zijn uitsluitend een begin. Uiteindelijk gaat het door de omzetting naar klanten.

Bottom of the funnel
En dat bestaan goedje sales voor existentie. Maar inclusief louter websitebezoekers, subscribers plusteken Facebook-likes vermag sales weinig. Dan rest schattig nog frigide acquisitie – of als we het intact optimistisch observeren: ietwat lauwe terugloop.

Lead Nurturing indien listig tussen top plus bottom
Goede lead nurturing zijn essentieel onderbrak het estafettestokje beter overheen ter schenken van marketing (piek) onwel sales (bottom). Het zorgt ervoor dat den lead huis bekend bestaat inclusief uw onderneming én dat u beter beroemd bent met de lead. Nurtured leads ageren modaal 47% grotere verkrijgen dan leads diegene niet op een zulke methode opgewarmd persoon. Een dikke win-win dus.

Maar wie pakt lead nurturing doodop? Marketing of sales? En hoe worden het geslaagd?

Waarom lead nurturing eentje klus bestaan sneetje marketing
Lead nurturing bestaat eentje klus snee de marketingafdeling om meerdere redenen. Allereerst existentie het meestal ter vroeg voort het stokje overheen te dragen aan sales. Er bestaan noch één ontwikkelingsstadium van de buyers journey snee lead nurturing. Nee, verschillende leads zitten ter verschillende fases van den buyers journey zitten plusteken dus zowel in verschillende fases van het nurture proces.

Maar ie bestaan voornamelijk ene afvaardiging boterham marketing omdat het begint met interessante plus relevante content. Mensen afzoeken niet onpasselijk eentje reden ingevolge uw lead nurturing e-mails in gelezen; zijkant afzoeken onwel een reden onderbrak ze in deleten. We krijgen allemaal vreselijk tal mail in onze inbox, doch sowieso blijven we e-mails openmaken indien ie stellingname ons interesseert.

58% van den personen diegene zich uitschrijven voor eentje nieuwsbrief of domweg omranden inclusief gelezen, handelen dit doordat den e-mails noch vitaal wezen.

U opent ene e-mail van ene nering (waar u mogelijk zelfs nu klant bent), maar het blijkt dat deze noch bepalend zijn inkeping u. Een slap straks krijgt u opnieuw eentje e-mail. Opnieuw noch beslissend. Weer eentje week zometeen staat er opnieuw een dikgedrukte e-mail van het onderneming in uw inbox. Maar alhoewel opent u het noch meer. Zelfs als ie deze keer mogelijk wél belangrijk zullen mens.

Herkenbaar of niet, de slotbeschouwing is verstaanbaar: te het lead nurturing veranderingsproces moet iedere e-mail raak zijn.

5 inlichtingen inkeping succesvolle lead nurturing
Daarom schenken we u hier 5 fooien door uw lead nurturing naar het volgende niveau ter brengen. Zodat de contact tussen marketing plusteken sales verbetert plus de conversie van piek onpasselijk bottom toeneemt. We noemen het den STORM-werkwijze.

1) Segmenteer plus personaliseer
Probeer uw lead nurturing e-mails zo aantal mogelijk ter segmenteren plusteken personaliseren. Door personalisatie stijging click-through rates gemiddeld inclusief 14% plusteken omzetting met 10%. En hoe voorts dit doorgevoerd worden, des ter groter het effect.

U kunt bijvoorbeeld uw leadscoring benutten voort te bepalen hoe actief eentje lead betrokken plusteken vertrouwd zijn inclusief uw handelsbedrijf. En op onderstel van beroepsgroep verder segmenteren. Die info laat u observeren welke pijnpunten den lead heeft – en dus spullen uw kansen liggen. Tot fietsslot kunt u wegens webstek bezoekers te identificeren nog meer waardevolle data genereren.

2) Timing
De mogelijkheid dat ene MQL promoveert totdat SQL bestaat 21 keer groter wanneer dit binnen vijf minuten na conversie doodop den webstek worden opgevolgd, ter vergelijking tot ene half ogenblik argeloos conversie, ene verrassende statistiek. Het blijkt dus dat u noch snel genoeg kunt wezen met het eerstvolgende touchpoint. Wees dus niet afwachtend; check meteen uw CRM inkeping alle relevante informatie en zorg dat u ter contact komt inclusief uw prospect!

3) Optimalisatie door in uitproberen
Met name dit sector beschaven dat lead nurturing existentie weggelegd voor den marketingafdeling. U moeten namelijk noch eenzaam weten hoe u moet uittesten, doch zowel watten u moet testen. Denk bijvoorbeeld aan de aankomende aspecten:
• Verschillende onderwerpregels
• Personalisatie met gedistingeerd of familienaam, bedrijfsnaam en specifieke interesses
• Opmaak plus vormgeving
• Schrijfstijl
• Links of buttons
• Tekst van call-to-actions (CTA’s)
• De lengte plusteken universum van de e-mail
• Hoeveelheid e-mails
• Tijd tussen e-mails

4) Relevante content
Content existentie king, ook te e-mails. Bij lead nurturing gelden dat op trio verschillende keurigheid. Ten eerste qua subject. Wat wil iemand kennis? De uitgelezene wijze wegens hierachter ter komen is voort inside sales in raadplegen. Uit den gesprekken die kant bezitten inclusief (potentiële) klanten, komen sommige vragen waarachtig vaak onpasselijk voren.

Ten tweede moeten u hierbij rekening liefhebben inclusief de stadium van de buyers journey. Leads die u ofschoon een aantal maanden aan het warming-up bent bevinden zichzelf te eentje andere stadium dan leads diegene zichzelf televisiekanaal kenbaar hebben vervaardigd wegens een invulformulier te in vullen. Houd daar rekening voorts belang het opstellen van den nurtureflow.

Tot fietsslot bezit u ter maakt inclusief verschillende buyer persona’s. En dat kneden ie nog lastiger. Want hoe weet u via welke buyer persona eentje lead valt? Dat kunt u bepalen op poot van demografische gegevens mits functietitel, industrie, bedrijfsgrootte, locatie plusteken begroting. Maar ook inclusief behulp van persoonlijkheidsdata zoals interesses, pijnpunten, doelen plusteken voorliefdes.

5) Menselijk zijn
Last but not least, weeskind humanitair. Empathie. De liefste marketing voelt niet als marketing, niettemin mits lekenbroeder. Zorg daarom dat uw nurture e-mails den lead daadwerkelijk promoten. Schrijf het noch met de intentie voort hem of haar te permitteren omzetten, niettemin doorheen te promoten.

Maak de e-mails menselijk, opbouw eentje band en biedt waardevolle content. En schrijf ie inclusief de empathische hoed op, noch de sales hoed. Dan kan het zomaar leiden totdat eentje verrijking in conversie van 350%. Ja, driehonderdvijftig percent.

Verbeter uw lead nurturing
Met deze 5 fooien kunt uw lead nurturing significant verbeteren, van klinkklaar-rates totdat engagement plusteken van conversie tot omzet. Zodat uw funnel geen zandloper worden, opdat de zwakke plaats in ie midden worden gerepareerd.

Het belangrijkste dat we u mede wensen geeft bestaan het aankomende: lees uw nurture e-mails steevast vanwege den bril van den potentiële klant, die zichzelf ter ie aankoopproces bevindt. En stel uzelf dan den aankomende vragen:

Is dit meegaand voor me?
Wil ik deze überhaupt ontvangen?
Wat invoelen ik na het gelezen van de e-mail?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *